Privacy Policy

 

Laatste aanpassing: 26-7-2023

 

 

Algemeen
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van de bijbehorende administratie en dat wij jouw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

 

 

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer onze websites bezoekt en bijvoorbeeld het contactformulier invult, dan verwerken wij onderstaande gegevens:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je achtergelaten informatie in het contactformulier ‘’het bericht’’
 • Je IP-adres
 
 

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?
SEBVISE verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt. Daarnaast kan SEBVISE jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht.

 

 

Hoelang SEBVISE gegevens bewaart
SEBVISE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. SEBVISE maakt namelijk doelgroepen mede door jouw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

 

 

Delen met anderen
Wij wisselen gegevens uit met andere partijen, zoals webdevelopers, designers, hosting providers etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met het verlenen van goede service of na uw toestemming.

Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heb je het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Wij raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. SEBVISE verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door SEBVISE een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

 

 

Websitebezoekanalyse
Op de website van SEBVISE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SEBVISE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

Cookies
SEBVISE gebruikt cookies om SEBVISE te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. SEBVISE heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dien je het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacy beleid van SEBVISE is hierop niet van toepassing.

Wanneer je verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in ons cookiebeleid: https://www.sebvise.com/cookie-beleid/

 

Inzage en aanpassing  van jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sebvise.com. SEBVISE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging
SEBVISE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SEBVISE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door SEBVISE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SEBVISE.

 

Contactgegevens

 • Adres: Lijsterlaan 28, 2161DX Lisse
 • Kamer van Koophandel: 55309682
 • Telefoon: 06 422 33 292
 • E-mailadresinfo@sebvise.com
 • Contactpersoon: Sebastiaan Herbschleb